Ekim 7

GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, “…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe… ” dayanma zorunluluğu söz konudur[1]. İlgili maddede, geçerli feshe ilişkin bir tanımlama yapılmamış, geçerli fesih sebebi sayılmayacak hallere örnekler verilmiştir[2]. Maddenin gerekçesinde; “… geçerli sebepler 26[3].

Eylül 30

GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ-MAKUL SÜRE-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, “…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe… ” dayanma zorunluluğu söz konudur[1]. İlgili maddede, geçerli feshe ilişkin bir tanımlama yapılmamış, geçerli fesih sebebi sayılmayacak hallere örnekler verilmiştir. Maddenin gerekçesinde; “… geçerli sebepler 26[2].

Eylül 29

ASKERLİKTEN SONRA İŞE BAŞLATMAMA-3 AYLIK TAZMİNAT-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA Çalışma hayatında işçilerin, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle işlerinden ayrılması durumu söz konusu olmaktadır. Askerlik hizmetinin sona ermesi halinde ise bu kişiler, hemen iş bulamayabilmektedir. Bu durumu gören Kanun Koyucu, askerlik ödevini yerine getiren kişileri koruyucu bir düzenlemeyi İş Kanununa[1] getirmiştir. Buna göre; herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler.

Eylül 28

İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İşverenler bazı hallerde iş sözleşmesinin feshini, süreli fesih[1] şeklinde yapabilmektedir. İşveren, süreli fesihte; bildirim süresine ait ücreti peşin verip sözleşmeyi sona erdirebilir ya da sözleşme, işçinin kıdemine göre belirlenen süre sonunda feshedilmiş sayılır. İşverenin süreli feshinden sonra işçinin, emeklilik başvurusu yapması ve işe iade davası açması durumunda feshin kimin tarafından yapıldığı sorunu.

OLDER OLDER 1 2 45 46