Ağustos 16

İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI

İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçi, işe geri dönme imkânını ya da işverence işe iade kararına rağmen işe başlatılmaması nedeniyle tazminat ödemesi ile bunlarla birlikte boşta geçirdiği süreye ilişkin bir kısım ücret ödemesini elde edebilir. Ancak belirtmek gerekir.

Ağustos 11

İŞE DAVET YAZISININ İŞÇİNİN ADRESTE BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması, dava neticesinde tespit edilen hususların işçi tarafından derhal kazanılması anlamına gelmemektedir. İşe iade davasının kazanılmasının ardından bir takım şekli şartların da usulünce yerine getirilmesi gerekir. Aksi durumda işverence yapılan fesih geçerli bir fesih haline gelir ki.

Ağustos 4

İŞE İADE-İŞVERENİN İŞE DAVETİ-İŞE BAŞLAMADA MAKUL SÜRE

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması, dava neticesinde tespit edilen hususların işçi tarafından derhal kazanılması anlamına gelmemektedir. İşe iade davasının kazanılmasının ardından bir takım şekli şartların da usulünce yerine getirilmesi gerekir. Aksi durumda işverence yapılan fesih geçerli bir fesih haline gelir ki.

Temmuz 29

FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA İş akdinin feshinde bazı hususlara uyulmaması halinde iş sözleşmesinin feshi geçersiz hale gelebilir. Bu durumda da işçi, feshin geçersizliği sebebiyle açacağı işe iade davasını kazanabilir. İşverence yapılan feshi geçersiz kılan hususlardan biri de fesih sebebinin açıkça ve yazılı olarak bildirilmemesi durumudur. Biz de yazımızda konuya ilişkin açıklamalar getireceğiz. İŞVEREN FESİH SEBEBİNİ AÇIKÇA.

OLDER OLDER 1 2 39 40