Aralık 9

FAZLA ÇALIŞMA(FAZLA MESAİ) ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI-HAKLI FESİH

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   Fazla çalışmanın tanımı İş Kanununda[1] yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ya da diğer bir deyişle fazla mesai olarak tanımlanmıştır[2]. İşverenin, işçiye fazla mesai yaptırabilmesi için işçinin, onayının alınması gereklidir[3].[4] Kanun`da; fazla çalışmaların ne şekilde uygulanacağının yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir[5]. Söz konusu.

Aralık 4

BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   Son dönemde yaşanan ekonomideki olumsuz gidişin de etkisi ile birçok kişinin kredi borcunun bulunduğu açıktır. Kredi borcu olan kişiler içinde emekliler de azımsanmayacak sayıdadır. Bankaların kredi kullandırırken imzalattığı kredi sözleşmelerini tüketicilerin okuma ve kredi kurumu ile sözleşmeyi değerlendirme imkânı olmamaktadır. Bu durumdan da istifade eden bankalar sözleşmelere koydukları maddeler ile emekli.

Kasım 25

ÖLÜM AYLIĞI(DUL-YETİM AYLIĞI)-AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR

AVUKAT ERDOĞAN KAYA Ölüm ile birlikte ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan hak sahibi kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış olmaktadır. İşte bu sosyal riske karşı sigortalının hak sahiplerini korumak için ölüm sigortası kapsamında “ölüm aylığı” düzenlenmiştir. Ancak söz konusu aylığa hak kazanabilmek için bir takım şartların da varlığı aranmaktadır. Bu şartları vefat eden.

Kasım 18

İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   İşyeri devrinde, devralan ve devreden işverenin sorumluluklarına ilişkin olarak borç-alacak konusunun dâhil olduğu hukuk dalına göre çeşitli düzenlemeler söz konusudur[1]. Devirden dolayı sorumluluğun kapsamının bilinmesi devreden ve devralan işveren açısından büyük önem arz etmektedir. Biz de yazımızda işyerinin devri halinde devreden ve devralan işverenin borçlardan sorumluluğunu sosyal güvenlik hukuku açısından ele.

OLDER OLDER 1 2 46 47