Şubat 16

EVLİLİK NEDENİYLE FESİHTE TAZMİNATA HAK KAZANABİLMEK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   Evlilik nedeniyle iş akdini feshetme ve bu kapsamda yapılan fesih doğrultusunda kıdem tazminatına hak kazanılması kadın işçilere tanınmış bir haktır. Konuya ilişkin yasal düzenlemede; “Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:… kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi … hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin.

Şubat 6

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN FESHE BAĞLI OLARAK GEÇERLİLİĞİ-İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜK ALMASI GEREKMEDİĞİ-İŞYERİNİN DEVRİ HALİNDE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   İşverenler, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçilerin, işyerlerinde çalışmaları sırasında öğrenmiş oldukları müşteri çevresi, işyerine dair bilgilerin vb. kullanılması ve bu nedenle zarar görmelerini önlemek üzere işçilere “Rekabet Yasağı Sözleşmesi” imzalatabilmektedirler[1]. Yazımızda rekabet yasağı sözleşmesinin iş sözleşmesinin hangi şekilde feshedilmesi halinde geçerli olacağı, işverenin rekabet yasağı sözleşmesi kapsamında bir yükümlülük altına.

Ocak 28

REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ-GEÇERLİLİK KOŞULLARI

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte işçi ve işverenin karşılıklı borçları kural olarak sona ermektedir. Ancak çalışma süresince ise işçi, işverenin müşteri çevresine, işyeri sırlarına vb. hakim olabilmektedir. İş akdinin sona ermesinden sonra işçinin bu bilgileri kullanması işverenin zarar görmesine sebep olabilecek nitelikte olabilir. İşte işverenler, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra.

Ocak 20

İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA İŞVERENLE REKABET-İŞÇİNİN SADAKAT BORCU -HAKLI FESİH

AVUKAT ERDOĞAN KAYA   Çalışma hayatında işçinin, işyerindeki çalışmaları sırasında edindiği bilgileri işvereni aleyhine kullanması ve bu nedenle işverenin zarara uğraması söz konusu olabilir. Bu nedenle işverenler, uygulamada işçinin kendisi ile rekabet edebileceği ve olası zararların ortaya çıkabileceği için iş sözleşmesine ya da ayrıca düzenlenecek sözleşmeye rekabet yasağı düzenlemesi getirebilmektedir. İşçinin, işverene rekabet etmesi konusunu.

OLDER OLDER 1 2 48 49