GÜRSEL AVUKATLIK BÜROSU

1986 Yılında Manisa Barosuna bağlı olarak faaliyet gösteren Av. Eriş GÜRSEL tarafından Manisa Merkez’de kurulmuştur. Gerçek ve tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Özellikle İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında bir nevi ihtisas avukatlığı anlayışı ile faaliyetine devam etmektedir.

Hukukî uyuşmazlıkların henüz ortaya çıkmadan önlenmesi ya da yargı mercilerine taşınmadan çözülmesi, kişi ve kurumların hak kayıplarına uğramaması amacı ile hukukî danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yargı mercileri önüne taşınılmış veya taşınılması kaçınılmaz uyuşmazlıklarda hakkın ivedilikle sağlanması ilkesi ile dava ve takipleri ele almakta ve hukuk sistemimizin müsaade ettiği hızda (!) çözüme ulaştırmaktadır.

Büromuz yürüttüğü çalışmalar ve internet sitesi aracılığı öncelikle sosyal güvenlik hukuku alanında olmak üzere kamuoyunu bilgilendirmek ve genel bilinç düzeyini artırarak uzun vade uyuşmazlıkların tamamıyla ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Avukatlarımız:

Av. Eriş Gürsel

Av. Eriş Gürsel

Av. Erdoğan Kaya

Av. Erdoğan Kaya