Av. Erdoğan KAYA

Av. Erdoğan KAYAAv.Erdoğan Kaya

E-posta: info@gurselavukatlik.com

Telefon: +90 236 232 0102

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2011 yılında mezun olmuştur. Avukatlık stajının ardından Manisa İlinde avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır.

İki meslektaşı ile birlikte 2014 yılında çıkardığı “SON DEĞİŞİKLİKLER VE AÇIKLAMALARLA SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU” isimli kitabı vardır. Söz konusu kitabın 2015 yılında güncellenmiş 2. Baskısı çıkmıştır.

2015-2016 yılları arasında yerel bir televizyon kanalında “Hukuk Saati” isimli televizyon programını hazırlayıp sunmuştur.

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak 2016-2017 akademik yılında “Hukukun Temel Kavramları” , “İş Hukuku”, “Medeni Hukuk” derslerini vermiştir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin olarak birçok farklı gazete ve internet sitesinde yayımlanmış 150`nin üzerinde makaleleri vardır.

Manisa Barosunda “Yayın Kurulu Komisyonu” üyeliği yapmıştır.

Halen kitap çalışmasını birlikte gerçekleştirdiği meslektaşı Av. Eriş GÜRSEL ile birlikte Manisa`da avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

İlgi alanları; İş Hukuku(tazminat, işe iade, iş kazası vb.), Sosyal Güvenlik Hukuku(hizmet tespiti, aylık iptali, hizmet iptali, Sosyal Güvenlik Kurumu ile doğan diğer uyuşmazlıklar vb.), Aile Hukuku(boşanma, tanıma, tenfiz, velayet, nafaka vb.), Miras Hukuku(ortaklığın giderilmesi, tenkis vb.),Ceza Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Eşya Hukuku.