Av. Eriş GÜRSEL

Av. Eriş GÜRSELAv.Eriş GÜRSEL

E-posta: info@gurselavukatlik.com

Telefon: +90 236 232 0102

 

            1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Askerlik görevini tamamladıktan sonra 1963 yılında hâkimlik stajına başlamış ve 1964 yılında Van’ın Muradiye ilçesine hâkim olarak  atanmış, 3,5 aya yakın bir süre görev yaptıktan sonra istifaen ayrılmış ve T.C.Emekli Sandığı Tahsis Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Bu dönemde Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği (International Social Security Association-ISSA) tarafından gönderilen anketlerin tercüme ve cevaplanması işlerini de yürütmüştür.

            1969 yılında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun çıkması ve Tahsis 2. Müdürü olarak avukatlık borçlanmaları ile ilgili servise bakması nedeniyle bir hayli avukatla tanışma fırsatı olmuştur. Eski mezunlara bir yıllık avukatlık stajı yapma olanağı sağlayan geçici madde hükmünden yararlanmak için 1970 yılında bu görevinden de ayrılarak  avukatlık stajına başlamış ve bu arada bir Ortaokulda bir yıl ingilizce öğretmenliği yapmıştır.

            Stajı takiben Ankara’da  serbest avukatlığa ve aynı zamanda AÜHF.nde İş Hukuku alanında doktora çalışmasına başlamış, üçer adet lisans – “Emekli Sandıklarına ve Sosyal sigortalara Tabi Hizmetlerin Birleştirilmesi”, “Ekonomik ve Hukukî Açıdan Kooperatifler”, “Medenî Usûl Hukuku Yönünden Kira Tespiti Davaları” ve doktora “Bazı Mahkeme kararlarında Karşılaşılan ‘…Aksine Hüküm Bulunmadığı…’ Şeklindeki Gerekçenin Medenî Kanunun Birinci Maddesi Karşısında Geçersizliği ve Üç karar Eleştirisi”, “ ‘ Sosyal Devlet’ Anlayışının Uygulamada Getirdikleri”, “Sosyal Sigorta Kuruluşlarının hukukî Yapıları”  seminer çalışması hazırlamış, yabancı dil sınavını vermiş, ancak, batıya göç etme kararı alarak 1973 yılınında SSK Manisa il Müdürlüğü avukatlığına atanmış ve bu görevi emeklilik hakkını kazandığı 1986 yılına kadar sürdürmüştür.

            T.C.Emekli Sandığı ve SSK.nda geçen çalışmalarının verdiği birikimle 1986 yılında yeniden başladığı serbest avukatlık yaşamında ağırlıklı olarak sosyal güvenlikle ilgili konular  -SSK ve Bağ-kur tarafından çıkarılan uyuşmazlıklar- yanında İş Hukuku konularında da – iki ortağı ile birlikte- faaliyetini sürdürmekte olup 2011 yılında meslek hayatının 40. yılını doldurmuştur.